Flutter ToggleButton Example

Flutter ile uygulama geliştirirken ToggleButton widget’ında 3 ten fazla menu koyduğumda hata alıyordum. hata aşağıdaki gibi;

Burada sorunu çözmek için yapmanız gereken isSelecevted değerlerini initstate içinde vermek. Yani:

 List<bool> isSelected; 
 @override  void initState() {
 super.initState();
isSelected = [true, false];  
}

Ardından:

ToggleButtons(borderColor: Colors.black,<br>fillColor: Colors.grey<br>borderWidth: 2<br>selectedBorderColor: Colors.black<br>selectedColor: Colors.white,
<br>borderRadius: BorderRadius.circular(0<br>children: &lt;Widget>[Text("İshak"), Text("Akdaş")],<br>onPressed: (int index) 
{<br>setState(() {<br>for (int i = 0; i &lt; isSelected.length; i++) {<br>isSelected[i] = i == index; }<br>});},isSelected: isSelected),

Şeklinde kullanılabilir.

Örnek görsel:

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir